UNIA EUROPEJSKA

GEO-BOR Roman Borucki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie multimodalnej platformy opartej na funkcjonowaniu sensorów elektrooptycznych”.

Cele projektu: Istotą projektu jest opracowanie nowatorskiej multimodalnej platformy, pozwalającej przeprowadzać inspekcje i monitoring części podwodnych obiektów i budowli hydrotechnicznych. Nadrzędnym celem projektu jest natomiast podwyższenie wiarygodności wykonywanych inspekcji, poprzez opracowanie technologii podniesienia dokładności pomiarów pod lustrem wody (do 1 cm).

Do zakresu działalności firmy wprowadzono dwie nowe usługi:

  • Znacząco ulepszona usługa dokonywania pomiarów hydrograficznych pod powierzchnią wody.
  • Zupełnie nowa usługa dokonywania pomiarów przesunięć obiektów lub ich części pod powierzchnią wody.

Wartość projektu: 4 238 318,95 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 897 971,77 PLN

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

GEO-BOR Roman Borucki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Opracowanie technologii wirtualnego montażu próbnego konstrukcji stalowych”.

Celem realizacji projektu jest opracowanie metodologii dokonywania pomiarów z wykorzystaniem maszyn współrzędnościowych, stworzenie modeli numerycznych oraz opracowanie autorskiego algorytmu uwzględniania imperfekcji wytwórczych.

Do zakresu działalności firmy wprowadzono nową usługę:

Wykonanie wirtualnego montażu próbnego konstrukcji stalowych.

Wartość projektu: 4 205 797,91 zł

Wartość dofinansowania: 2 788 542,58 zł

Skontaktuj się z nami