Naloty UAV

Zastosowanie bezzałogowych platform latających pozwala na dostarczenie naszym klientom nowoczesnych produktów i usług:

  • ortofotomapa,
  • model 3D terenu i budowli,
  • dokumentacja filmowa lub fotograficzna,
  • modele 3D,
  • inspekcje budowlane,
  • obmiar objętości hałd oraz robót ziemnych.

Skontaktuj się z nami