Hydrografia

OFERUJEMY:

 • Wykonywanie pomiarów echosondą wielowiązkową R2SONIC 2024
 • Wykonywanie planów batymetrycznych
 • Znacząco ulepszona usługa dokonywania pomiarów hydrograficznych pod powierzchnią wody
 • Zupełnie nowa usługa dokonywania pomiarów przesunięć obiektów lub ich części pod powierzchnią wody
 • Wykonywanie trałowania sonarowego i atestów czystości dna
 • Wykonywanie modeli 3D dna
 • Przekroje poprzeczne dna
 • Obliczenie objętości

Znacząco ulepszona usługa dokonywania pomiarów hydrograficznych pod powierzchnią wody za pomocą multimodalnej platformy opartej na funkcjonowaniu sensorów elektrooptycznych.

Ulepszona usługa dokonywania pomiarów hydrograficznych pod powierzchnią wody odpowiada na potrzeby rynkowe w zakresie, w którym nie znajdują rozwiązań systemy oparte o GPS:

 • dokładność – dzięki zastosowaniu ulepszonej metody pozycjonowania urządzeń hydroakustycznych, dokonywanie pomiarów pod powierzchnią wody jest znacznie dokładniejsze. System oparty na tachimetrach elektrooptycznych oferuje dokładność pozycjonowania rzędu 0,002 m (XYZ),
 • niezależność – system pomiarowy jest zupełnie niezależny od systemu satelitarnego GPS. Nie istnieje zatem ryzyko przerwania badań/pomiarów, ze względu na wyłączenie systemu przez operatora, bądź też celowe zagłuszenie przez nadajniki i przekaźniki radiowe lub telewizyjne,
 • dostępność – usługa oparta na tachimetrach elektrooptycznych przez wzgląd na swoją niezależność od systemu GPS jest też znacznie bardziej dostępna w różnych warunkach. Ponadto możliwe jest wykonywanie pomiarów w miejscach niedostępnych dla metod opartych o GPS: w tunelach, pod mostami, w pobliżu tam i zapór rzecznych, a także w miejscach o trudnym ukształtowaniu terenu (góry, przesmyki, urwiska, kotliny, lasy).
 • zasięg – zasięg metody opartej na tachimetrach elektrooptycznych wynosi nawet do kilku tysięcy metrów, natomiast pomiar efektywny, który podnosi dokładność do kilku mm wymaga odległości nie większej niż 500 m. Teoretycznie jest to parametr o niższej wartości niż w przypadku systemu GPS, ale praktyka pokazuje co innego. Jeżeli chodzi o badania hydrograficzne, to zasięg metody do 500 m jest wystarczający, ze względu chociażby na to, że niewiele jest budowli podwodnych, które umieszczone są dalej niż 500 m od brzegu lub innego stałego punktu odniesienia. Parametr ten nie wymaga więc optymalizacji pod kątem uzyskania większego zasięgu, gdyż jest ona po prostu zbędna. Uzyskiwana wysoka dokładność do 0,002 m w obu płaszczyznach jest wystarczającą rekompensatą ograniczonego zasięgu.

  Zupełnie nowa usługa dokonywania pomiarów przesunięć obiektów lub ich części pod powierzchnią wody z użyciem multimodalnej platformy opartej na funkcjonowaniu sensorów elektrooptycznych.

   

  • dokładność – usługę cechuje bezkonkurencyjna dokładność pomiarowa (do 0,01 m).
  • koszt – niski koszt usługi, bazujący na stałej stawce za dzień pomiarowy ok. 5 000 zł oraz dodatkowe koszty w zależności od ilości pomiarów, odległości od brzegu, głębokości, kubatury obiektu, rodzaju zlecenia itd.
  • dostępność/zasięg – metoda oparta na tachimetrach elektrooptycznych jest bezkonkurencyjna w zakresie dostępności. Poziom głębokości, który znacząco ogranicza oferowane przez zespoły nurków usługi, w przypadku usługi Wnioskodawcy nie będzie stanowił żadnego problemu. Zasięg do 500 m pozwala na dokonywanie pomiarów wszystkich obiektów wzdłuż linii brzegowej oraz większości obiektów na otwartym akwenie.
  • czas realizacji – usługa oparta na metodzie tachimetrów elektrooptycznych pozwala na znaczne przyspieszenie realizacji prac pomiarowych, pomijając przygotowanie do badań. Sam pomiar daje wyniki w kilka sekund a na ekranie monitora można przeglądać wyniki w czasie rzeczywistym. Szybkość i łatwość prac z wykorzystaniem tej metody daje także możliwość świadczenia usług z większą częstotliwością np. co kilka godzin, codziennie. Dzięki czemu podmiot zlecający może szybciej zidentyfikować potencjalne zagrożenie związane z obiektem jak np. pęknięcie, ryzyko zawalenia itp. Warto też wspomnieć, że im częstsze badanie tym niższy jego koszt jednostkowy.

   WYKAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO

   Opracowania do celów projektowych – plany batymetryczne

   Opracowania do celów projektowych – modele 3D

   Opracowania do celów projektowych:

   • przekroje poprzeczne dna
   • obliczenia objętości

   Badanie czystości dna przed i po zakończeniu inwestycji

   Dokumentacja powykonawcza

   Inspekcja podwodna przy zastosowaniu echosondy

   Skontaktuj się z nami