GEODEZJA OGÓLNA

Geodezja ogólna

  • Pomiary sytuacyjno-wysokościowe
  • Opracowanie map do celów projektowych
  • Opracowanie numerycznego modelu terenu
  • Pomiary powykonawcze
  • Przeliczanie osnów geodezyjnych oraz baz danych pomiędzy układami współrzędnych
  • Projektowanie i zakładanie osnów geodezyjnych
  • Podziały, rozgraniczenia i wznawianie granic nieruchomości
  • Ustalanie linii brzegowej
  • Opracowania dokumentacji do celów prawnych

Skontaktuj się z nami