Hydrografia

OFERUJEMY:

  • Wykonywanie pomiarów echosondą wielowiązkową R2SONIC 2024
  • Wykonywanie planów batymetrycznych
  • Wykonywanie trałowania sonarowego i atestów czystości dna
  • Wykonywanie modeli 3D dna
  • Przekroje poprzeczne dna
  • Obliczenie objętości

WYKAZ SPRZĘTU POMIAROWEGO

Opracowania do celów projektowych – plany batymetryczne

Opracowania do celów projektowych – modele 3D

Opracowania do celów projektowych:

  • przekroje poprzeczne dna
  • obliczenia objętości

Badanie czystości dna przed i po zakończeniu inwestycji

Dokumentacja powykonawcza

Inspekcja podwodna przy zastosowaniu echosondy

Skontaktuj się z nami